Aktualności

01.10.2014

Informujemy, iż w miesiącu październiku 2014 r. planujemy realizację następujących szkoleń:
- KELNERSTWO W PRAKTYCE –13-15.10.2014 r. (VI grupa),
- BARMAN – BARISTA I STOPNIA – 20-24.10.2014 r. (VI grupa),

Ponadto w dniach 27-28.10.2014 r. odbędzie się egzamin zewnętrzny dla uczestników szkoleń z zakresu „KELNERSTWO W PRAKTYCE”.

22.09.2014

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na dopuszczenie do udziału w projekcie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, agencyjnej oraz innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umów o dzieło, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL).

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Zaktualizowana dokumentacja zgłoszeniowa jest dostępna w zakładce "Do pobrania".

01.09.2014

Informujemy, iż w miesiącu wrześniu 2014 r. planujemy realizację następujących szkoleń:
- KELNERSTWO W PRAKTYCE –08-10.09.2014 r. (IV grupa),
- KELNERSTWO W PRAKTYCE –15-17.09.2014 r. (V grupa),
- BARMAN – BARISTA I STOPNIA – 22-26.09.2014 r. (IV grupa),
- BARMAN – BARISTA I STOPNIA – 29.09-03.10.2014 r. (V grupa).

01.08.2014

Informujemy, iż w miesiącu sierpniu 2014 r. planujemy realizację następujących szkoleń:
- KELNERSTWO W PRAKTYCE –11-13.08.2014 r. (III grupa),
- BARMAN – BARISTA I STOPNIA – 18-22.08.2014 r. (III grupa).
Dodatkowo w dniach 25-26.08.2014 r. odbędzie się egzamin zewnętrzny dla uczestników I, II, III grupy szkoleniowej „BARMAN – BARISTA I STOPNIA”.

01.07.2014

Szanowni Państwo
zmianie uległy zapisy w dokumentach rekrutacyjnych. Do pobrania Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Projektu oraz Tekst jednolity Regulaminu Projektu.
Zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Do pobrania.

01.07.2014

Informujemy, iż w miesiącu lipcu 2014 r. planujemy realizację następujących szkoleń:
- KELNERSTWO W PRAKTYCE –07-09.07.2014 r. (II grupa),
- BARMAN – BARISTA I STOPNIA – 21-25.07.2014 r. (II grupa)
Dodatkowo w dniach 14-15.07.2014 r. odbędzie się egzamin zewnętrzny dla uczestników I i II grupy szkoleniowej „KELNERSTWO W PRAKTYCE”.

15.06.2014

Informujemy, iż w miesiącu czerwcu 2014 r. planujemy realizację następujących szkoleń:
- KELNERSTWO W PRAKTYCE –23-25.06.2014 r. (I grupa),
- BARMAN – BARISTA I STOPNIA – rozpoczęcie 30.06.2014 r. (I grupa)

27.05.2014

Szanowni Państwo
zmianie uległy zapisy Regulaminu Projektu. Do pobrania Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Projektu oraz Tekst jednolity Regulaminu Projektu.
Zaktualizowany Regulamin Projektu dostępny jest również w zakładce Do pobrania.

19.05.2014

Informujemy, iż od dnia 19.05.2014 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. „Szkolenia i doradztwo dla branży turystycznej”. Więcej informacji nt. projektu w zakładce Rekrutacja.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego