Szkolenia i doradztwo
Dla branży turystycznej

O projekcie

Projekt „Szkolenia i doradztwo dla branży turystycznej” realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zagłoby 7B, 35-304 Rzeszów. Województwo podkarpackie należy do regionów atrakcyjnych turystycznie za względu na swoje położenie geograficzne, walory środowiska naturalnego, historie i kulturę. Województwo podkarpackie wskazuje na posiadany potencjał i podkreśla, że jego przyszłość należy łączyć z rozwijającym się ruchem turystycznym. Do podstawowej infrastruktury na Podkarpaciu należą obiekty hotelarskie i gastronomiczne.

Projekt realizowany jest od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r.

PRZEGLĄDAJ

BLOK SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW Z BRANŻY HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ

Kelnerstwo w praktyce

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych gastronomicznych z zakresu kelner. Na szkolenie zostanie skierowanych 150 osób, którzy pracują, jako kelnerzy oraz pracownicy mający pracować na tym stanowisku. Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny. Egzamin zewnętrzny przeprowadzony będzie w obiektach akredytowanych, wskazanych przez Krajowe Stowarzyszenie Kelnerów lub Stowarzyszenie Kelnerów Polskich, zależnie od liczebności grupy, w Lublinie.
Każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony transport (w obie strony) na egzamin zewnętrzny na trasie Rzeszów-Lublin dzień wcześniej oraz nocleg ze śniadaniem. ZOBACZ

Barman- Barista I stopień

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych gastronomicznych z zakresu barman-barista. Na szkolenie zostanie skierowanych 150 osób, którzy pracują, jako barmani oraz pracownicy mający pracować na tym stanowisku. Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny. Egzamin zewnętrzny przeprowadzony będzie poza terenem województwa podkarpackiego w obiektach szkoleniowych, akredytowanych przez Polskie Stowarzyszenie Barmanów (SPB-PBA) w Zakopanem lub w Krakowie. Każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony transport (w obie strony) na egzamin dzień wcześniej oraz koszty noclegu ze śniadaniem. ZOBACZ

Barman- Mixer II stopień

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych gastronomicznych z zakresu barman - mixer. Na szkolenie zostanie skierowanych 50 osób, którzy pracują, jako barman oraz pracownicy mający pracować na tym stanowisku. Szkolenie prowadzone będzie w regionie głównej siedziby Stowarzyszenia Barmanów Polskich w Gdyni. Każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony transport na szkolenie w obie strony wraz z noclegiem i śniadaniem (11 dni wraz z egzaminem). Ponadto Realizator sfinansuje wyżywienie dla uczestników szkolenia (obiad, kolacja).Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny. ZOBACZ

BLOK SZKOLENIOWO-DORADCZY DLA MENEDŻERÓW I KADRY ZARZĄDZAJACEJ

Efektywne zarządzanie gastronomią

Celem szkolenia jest wzrost kwalifikacji kadry z zakresu zarządzania gastronomią. Na szkolenie zostanie skierowanych 80 osób, wchodzących w skład menedżerów i kadry zarządzającej MMŚP. Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny. Każdy Uczestnik szkolenia będzie uczestniczył w doradztwie indywidualnym z zakresu objętego szkoleniem w wymiarze 2 h, przy czym połowa doradztwa (1 h) będzie się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (e-mail, komunikatory Internetowe, telefon), bez konieczności dojazdu Uczestnika do sali szkoleniowej. ZOBACZ

Efektywne zarządzanie w hotelarstwie

Celem szkolenia jest wzrost kwalifikacji kadry z zakresu zarządzania w hotelarstwie. Na szkolenie zostanie skierowanych 80 osób, wchodzących w skład menedżerów i kadry zarządzającej MMŚP. Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywnie zdany egzamin wewnętrzny.
Każdy Uczestnik szkolenia będzie uczestniczył w doradztwie indywidualnym z zakresu objętego szkoleniem w wymiarze 2 h, przy czym połowa doradztwa (1 h) będzie się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (e-mail, komunikatory Internetowe, telefon), bez konieczności dojazdu Uczestnika do sali szkoleniowej. ZOBACZ

DORADZTWO DLA FIRM

DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE WDRAŻANIA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA W GASTRONOMII

Efektem doradztwa będzie wdrożenie narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w MMŚP z WP, biorących udział w doradztwie z zakresu wdrożenia narzędzi informatycznych do zarządzania. ZOBACZ

DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE WDRAŻANIA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA W HOTELARSTWIE

Efektem doradztwa będzie wdrożenie narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w MMŚP z WP, biorących udział w doradztwie z zakresu wdrożenia narzędzi informatycznych do zarządzania. ZOBACZ

DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE KATEGORYZACJI OBIEKTÓW HOTELOWYCH

Efektem doradztwa będzie raport zawierający m.in. szczegółowe wytyczne w zakresie etapów do spełnienia wymogów kategoryzacji przygotowany dla MMŚP z WP, biorących udział w doradztwie. ZOBACZ


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego